Defend Rojava Now! Stand up for Rojava!

2480

Defend Rojava Now! Stand up for Rojava!

Français plus bas

De onverantwoordelijke beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië terug te trekken, heeft Turkije de vrijheid gelaten om dit gebied, de Rojava, voornamelijk bevolkt door Koerden, binnen te vallen en haar plannen voor etnische zuivering uit te voeren.

Afgelopen woensdagmiddag bracht het Turkse leger haar bedreigingen in de praktijk door middel van luchtaanvallen en beschietingen in de gebieden Serêkanî (Ras al-Aïn) Qamishlo en Dêrîk.

De Turkse invasie is synoniem aan bloedbaden, etnische zuivering, humanitair drama. Het zal Syrië doen zinken in een nog diepere oorlog en een massale uittocht van de burgerbevolking veroorzaken die de stroom vluchtelingen naar Europa zal versterken.

Aan de andere kant, zoals beweerd door commandant Mazloum Kobanê van de Syrische Democratische Krachten (SDF), heeft de Turkse agressie SDF-strijders gedwongen de bewaking van ongeveer 12.000 jihadisten die in Noord-Syrië worden vastgehouden af te bouwen, om zich te concentreren op de verdediging van hun bevolking en hun grondgebied. Dit zal onvermijdelijk resulteren in een heropleving van Daesh en dus een verhoogde dreiging voor Europa.

De Koerden, die 11.000 levens hebben gegeven in de oorlog tegen Daesh en een politiek systeem in de regio hebben ontwikkeld op basis van democratie, pluralisme en gendergelijkheid, vormen voor niemand een bedreiging. Ze vragen alleen om in vrede te leven.

Zaterdag 12 oktober om 14u vindt in België in Brussel op het Sint-Gillis Voorplein een mobilisatie plaats om op te komen voor de verdediging van Rojava tegen de Turkse militaire agressie. Een oproep van het platform DefendRojava! en NavBel waaraan vele persoonlijkheden, politieke organisaties en het maatschappelijk middenveld gehoor aan hebben gegeven.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de bijeenkomst en mars om uw steun en solidariteit met de Koerden en alle andere volkeren van Rojava in deze cruciale context te tonen.

Wij roepen op tot steun en solidariteit van politieke organisaties vakbonden en verengingen en al diegenen die zich inzetten voor democratie en mensenrechten.

NavBel
—–

La décision irresponsable du Président des Etats-Unis Donald Trump de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie a laissé le champ libre à la Turquie pour envahir cette zone, le Rojava, peuplée majoritairement par des Kurdes, et assouvir les plans de nettoyage ethnique que le régime d’Erdogan nourrit depuis si longtemps à l’encontre des Kurdes.

Mercredi après-midi, l’armée turque a commencé à mettre ses menaces à exécution en procédant à des frappes aériennes et des tirs d’obus dans les régions de Serêkanî (Ras al-Aïn) Qamishlo et Dêrîk.

L’invasion turque est synonyme de massacres, de nettoyage ethnique, de drame humanitaire. Elle va enliser la Syrie dans une guerre encore plus profonde et provoquer un exode massif de la population civile qui va amplifier le flux des réfugiés vers l’Europe.

D’autrepart, comme l’a déclaré le commandant des Forces démocratiques syriennes (FDS) Mazloum Kobanê, l’agression turque contraint les combattants des FDS à alléger la surveillance des quelque 12.000 djihadistes détenus au nord de la Syrie, pour se consacrer à la défense de leur population et de leurs terres. Ceci entraînera immanquablement une résurgence de Daesh et, partant, une menace accrue pour l’Europe.

Les Kurdes qui ont donné 11.000 vies dans la guerre contre Daesh et développé dans la région un système politique fondé sur la démocratie, le pluralisme et l’égalité des genres, ne représentent une menace pour personne. Ils ne demandent qu’à vivre en paix.

Samedi 12 octobre à 14h, une mobilisations aura lieu au Parvis de St. Gilles à Bruxelles pour défendre le Rojava contre l’agression militaire turque, à l’appel du plateforme DefendRojava! et NavBel et de la auxquelles se joignent de nombreuses personnalités, organisations politiques et de la société civile.

Nous vous invitons à participer nombreuses et nombreux à ce rassemblement pour manifester votre soutien et votre solidarité avec les Kurdes et tous les autres peuples dans ce contexte crucial.

Nous appelons au soutien et à la solidarité des organisations politiques, syndicales et associatives et de toutes les personnes attachées à la démocratie et aux droits humains.

NavBel

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /customers/9/e/4/navbel.be/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /customers/9/e/4/navbel.be/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853