1 Mei – Democratie wereldwijd tegen uitbuiting en onderdrukking

1706

1 Mei – Democratie wereldwijd tegen uitbuiting en onderdrukking

1 Mei – Internationale Dag van de Arbeid voor de arbeidersklasse – werd altijd gekenmerkt door uitingen van internationale solidariteit als onderdeel van de wereldwijde strijd voor een vrije, rechtvaardige en gelijke wereld. 1 mei staat voor eenheid in de lokale strijd tegen onderdrukking en uitbuiting op wereldschaal en voor het voor eens en altijd overwinnen van die kunstmatig geconstrueerde nationale grenzen, evenals alle ideologische obstakels die er in onze geest bestaan. 1 mei staat voor een collectief bewustzijn van de mensen wereldwijd tegen agressief militarisme en het uitbuitende beleid van de heersers van de wereld, die niets meer vrezen dan de eenheid van de volkeren in de strijd.

Het sociale project van de Koerdische Vrijheidsbeweging dat wordt uitgevoerd in Rojava, Noord-Syrië, is de laatste jaren een baken van wereldwijde solidariteit geworden. Er is een sociaal model ingesteld dat stevig is gebaseerd op democratie, ecologie en de bevrijding van vrouwen, wat een gemeenschappelijk en vrij leven mogelijk maakt voor alle volkeren en religieuze gemeenschappen. Als gevolg daarvan is Rojava een echte hoop geworden, niet alleen voor de volkeren van het Midden-Oosten, maar ook voor mensen over de hele wereld die geloven dat een betere wereld mogelijk is. Miljoenen mensen over de hele wereld zijn de afgelopen maanden in solidariteit met Rojava de straat op gegaan. Talloze mensen uit verschillende landen zijn naar Rojava gereisd om deel te worden van de revolutie.

De angst van de heersers van deze wereld, waarvan de macht afhangt van het handhaven van de verdeeldheid, de uitbuiting en onderdrukking van mensen, voor een revolutie met de weerklank van Rojava is enorm. Daarom is het niet verrassend dat deze heersers snel hun interne conflicten vergeten om zich aan te sluiten tegen de verwezenlijkingen van Rojava. Dat is precies de boodschap van wat er gebeurde in Afrin, Noord-Syrië.

Het Turkse leger viel samen met islamitische bendes de regio aan vanuit de grond en vanuit de lucht. De operatie kreeg het groene licht van Rusland, dat het luchtruim boven Afrin opende. Turkije, uitgerust met tanks van de NAVO, voerde moordpartijen uit tegen de burgerbevolking, terwijl de rest van de zogenaamde internationale gemeenschap inactief bleef bij het kijken naar deze bezetting, ondanks dat het in flagrante schending van het internationale recht was.

Zelfs nu, terwijl Turkije doorgaat met het plegen van oorlogsmisdaden en etnische zuiveringen in Afrin, is de voortdurende stilte van de internationale gemeenschap grimmig. Maar dat verbaast ons niet. We weten dat ze allen Rojava beschouwen als een bedreiging voor hun vermogen om aan de macht te blijven. Mensen weten heel goed dat het verspreiden van de ideeën van de Rojava-revolutie niet alleen de hoop op een betere wereld voedt, maar ook een reële bedreiging vormt voor de onrechtvaardige en uitbuitende machtsverhoudingen die op wereldwijde schaal bestaan.

Maar Turkije beperkt zijn bezetting en aanvallen niet alleen tot het noorden van Syrië, maar is al enkele weken militair gevorderd in Zuid-Koerdistan / Noord-Irak, bezet Iraakse territorium en bombardeerde zijn burgerbevolking. Tot nu toe zijn tientallen Koerdische burgers vermoord door de luchtaanvallen van het Turkse leger.

Turkije financiert zijn vuile oorlog tegen de Koerden en de democratische krachten via een lucratieve massatoerisme-industrie. Het geld dat naar het Turkse toerisme stroomt, wordt gebruikt voor de financiering van oorlogen en bloedbaden.

Onze reactie op hun oorlogen kan en zal daarom zijn om onze internationale solidariteit te versterken. We moeten onze internationale solidariteit met de strijd van de Koerdische vrijheidsbeweging verder uitbouwen. En we moeten in staat zijn om de internationale solidariteit die voortkwam uit de Rojava-revolutie te vertalen naar andere gebieden die onze gemeenschappelijke strijd tegen onderdrukking en uitbuiting vereisen.

Het is onze plicht en verplichting als democratische krachten om een ​​wereldwijde democratie tegen kapitalistische uitbuiting op te bouwen.

Bijî Yek Gulan – Lang leve 1 Mei! – Boycot Turks toerisme!
Bijî piştgiriya gelan – Lang leve de solidariteit van de mensen!
Bijî tekoşîna azadî û demokrasî – Lang leve de strijd voor vrijheid en democratie!

1ER MAI : PARTOUT LA DEMOCRATIE CONTRE L’EXPLOITATION ET L’OPPRESSION

Le 1er Mai, la journée internationale du travail, a toujours été pour la classe des travailleurs une expression de solidarité internationale pour un monde libre, juste et égale. Le 1er Mai est le symbole pour l’unité dans les luttes contre l’oppression et l’exploitation au niveau global. Avec ces luttes, les travailleurs surmontent les frontières nationales artificielles, ainsi que les obstacles idéologiques.

Le 1er Mai est important dans la conscience collective des peuples partout dans le monde contre le militarisme agressif et contre les politiques d’exploitation par ceux qui règnent ce monde. Eux craignent l’unite des peuples en lutte.

Le projet social du Mouvement kurde pour la Liberté qui est mis en oeuvre au Rojava dans le Nord de la Syrie, est devenu un phare d’une solidarité globale ces dernières années. C’est un modèle social, qui est basé solidement sur la démocratie, l’écologie et la libération des femmes, et qui rend possible une vie commune et libre de tous les peuples et communautés religieuses. Le Rojava est devenu un véritable espoir, pas seulement pour les peuples du Moyen-Orient, mais pour toutes et tous qui espèrent qu’un meilleur monde est possible. Des millions de gens partout dans le monde se sont exprimés ces derniers mois en solidarité avec le Rojava. Beaucoup de gens ont visité le Rojava et sont devenus des soutiens de la révolution.

Ceux qui règnent ce monde, et dont le pouvoir dépend du maintien de la division, l’exploitation et l’oppression des êtres humains, craignent fortement une révolution qui ressemble à celle au Rojava. C’est pour cela que ces pouvoirs régionaux et internationales oublient vite leurs conflits internes pour s’unir contre les acquis au Rojava. C’est exactement ce qui s’est passé à Afrin, dans le Nord de la Syrie.

L’armée turque avec les bandes djihadistes, ont attaqué la région par la voie terrestre et par des bombardements aériens. Cette opération a reçu le feu vert de la Russie, qui a ouvert l’espace aérien à Afrin. La Turquie, équipée avec des chars de l’OTAN, a commis des massacres contre la population civile, dans un silence assourdissant de la soi-disante communauté internationale, qui est resté passif et qui a observé sans réagir cette guerre d’occupation en flagrant délit avec la loi internationale.

En ce moment même, la Turquie continue à commettre des crimes de guerre et un nettoyage ethnique à Afrin, mais le silence de la communauté internationale continue. Cela ne nous surprend pas. Nous savons bien qu’ils considèrent le Rojava comme une menace pour leur propre pouvoir. Les gens se rendent bien compte que partager les idées de la révolution au Rojava aide la lutte pour un monde meilleur et signifie une menace pour les pouvoirs dans le monde qui maintiennent des relations injustes et d’exploitation.

Mais la Turquie n’occupe et attaque pas seulement le nord de la Syrie, mais elle a aussi progressé militairement ces dernières semaines dans le Kurdistan du Sud, dans le Nord de l’Irak. La Turquie occupe des terres irakiennes et bombe sa population civile. Jusqu’ici des dizaines de citoyens kurdes ont été assassinés par des bombardements aériens de l’armée turque.

La Turquie finance sa sale guerre contre les Kurdes et contre les forces démocratiques à travers une industrie du tourisme. L’argent provenant du tourisme est utilisé pour financer des guerres et pour commettre des massacres.

Notre réponse à leurs guerres est le renforcement de notre solidarité internationale. Nous devons élargir plus notre solidarité internationale avec le Mouvement kurde de Libération, et nous devons traduire cette solidarité internationale avec la révolution au Rojava en actes concrets sur d’autres terrains dans une lutte commune contre l’oppression et l’exploitation.

Il est de notre devoir et de notre obligation comme forces démocratiques de construire une démocratie globale contre l’exploitation capitaliste.

Bijî Yek Gulan – Vive le 1er MaiBoycott le tourisme en Turquie !
Bijî piştgiriya gelan – Vive la solidarité du peuple!
Bijî tekoşîna azadî û demokrasî – Vive la lutte pour la liberté et la démocratie !