Bericht aan de Belgische publieke opinie en de democratische gemeenschap

1042
Bericht aan de Belgische publieke opinie en de democratische gemeenschap

De Koerdische gemeenschap van België heeft vandaag, zondag, om 15u een protest houden aan het Zuidstation in Brussel. We maken ons zorgen over het lot van de inwoners van de stad en de gelijknamige regio Afrin.

De Turkse troepen, bijgestaan door hun gevaarlijke, islamistische en moorddadige troepen die zich valselijk Free Syrian Army noemen zijn vandaag de stad Afrin binnengetrokken. De dreiging van  moord, foltering en zuivering van de burgers is imminent. Wat zich gaat afspelen is vergelijkbaar met de gebeurtenissen van Sabra en Shatila 1982, toen gewapende milities, onder de controle van het Israëlisch leger, twee vluchtelingenkampen binnendrongen en daar gedurende enkele dagen duizenden Palestijnse burgers vermoordden.

Dezelfde schanddaden dreigen nu opnieuw voor te vallen, en dit voor het oog van de wereld die toeliet dat Turkije het democratisch, multicultureel, vrouwbevrijdend project van Rojava kon aanvallen. Dan was er eens een uniek en hoopgevend politiek project dat verademing bracht aan de volkeren in het Mesopotamisch gebied, wordt het door antidemocratische, fascistische en ronduit jihadistische groepen MET UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING van Rusland, de Verenigde Staten en Duitsland doodgewurgd. De VN, EU en internationale gemeenschap blinken weer eens uit in onmacht en onkunde. Het staakt-het-vuren dat op 24 februari door de VN veiligheidsraad afgeroepen werd, en ook Afrin behelste, is dode letter gebleven. De ontluistering van de internationale gemeenschap en normen is compleet.

De Koerden, die nochtans heroïsch IS tegenhielden en versloegen, en zo bijdroegen aan de veiligheid van Europa, zijn verraden door Europa. Op de 2de verjaardag van de aanslagen van Brussel, zien we dat de Belgische overheid en de NAVO aan de kant staan van diegenen die het Midden-Oosten verder in het moeras van het sektarisme, islamisme en geweld willen trekken. Het democratisch samenlevingsmodel van de Koerden die hierop een alternatief is, wordt vertrappeld. Het Midden-Oosten verliest een lichtpunt. België, de EU en de NAVO zullen de consequenties hiervan dragen. Sektaire en reactionaire krachten uit het Midden-Oosten zullen op de eerste plaats een plaag zijn voor de volkeren van het Midden-Oosten zelf, maar ook de rest van de wereld en Europa zal hiervan de gevolgen dragen. Fort Europa is een illusie. Vluchtelingen zullen blijven komen naar Europa. Terroristen, die hun springplank hersteld zien, zullen gemakkelijker naar Europa komen.

De verkeerde politiek van Europa, het najagen van kortzichtige belangen, de verachtelijke focus op geld en winsten, het buigen voor de chantage van Turkije in verband met vluchtelingen, ontmaskert de EU als een grote leugen, een lege doos, een illusie op vlak van mensenrechten, democratie en rechtvaardigheid. Vandaag zegeviert het Europa van de wapenhandelaars. De rest is schijn.

Het politiek regime van Rojava, die deze schijn, de leugens en de verraderlijke internationale situatie doorheeft, heeft beslist om de burgers van Afrin en de stad  te sparen van onnodige vernietiging. Het belang van de politieke en militaire leiding, hoe legitiem en breed gesteund ook, staat niet boven het belang van de gemeenschap en de mensenlevens. Daarom deze zware beslissing om gecontroleerd terug te trekken. Dat Turkije en het regime van Erdogan er niet voor terugdeinzen om steden te vernielen en burgers te doden, hebben we eerder nog gezien in Kobane in 2014, en later ook met de stadsoorlogen in Turkije zelf. Toen zijn een twintigtal Koerdische steden vernield en bijna 500 000 mensen op de vlucht gejaagd.

Maar hoe goedbedoeld deze zet ook is, dit betekent niet dat er geen moorden in Afrin gebeuren. Het fascistisch bewind van Erdogan zal proberen elke democratische, zelfstandige en pro-Koerdische haard van de burgers te vernietigen. Dat is wat hij in Turkije onder het mom van ‘strijd tegen terreur’ ook doet. Het kortwieken van Afrin zal radicaal en bloedig gebeuren. Het gevaar voor de burgers van Afrin is groter dan ooit. De aanwezigheid van de restanten van IS, Al Qaida en FSA is een ware horror.

We roepen alle democratische krachten in de samenleving op om dit te voorkomen en een luide stem te verheffen tegen het regime van Erdogan en de Turkse staatsterreur. Maar dit betekent ook een stem verheffen tegen het Europa van de wapenhandelaars en kortzichtige economische belangen. Dit betekent ook een sterke stem verheffen tegen de NAVO.

NavBel
Belgische Raad van Gemeenschappen uit Koerdistan