De tijd is aangebroken! Vrijheid voor Koerdische volksleider Öcalan!

2057

De Koerdische kwestie houdt verband met Irak, Iran, Syrië en in het bijzonder Turkije, en is één van de grote onopgeloste problemen in het Midden-Oosten. Reeds vele jaren bedreigt Turkije, en nu ook ISIS, de Koerden met genocide. Dit conflict heeft al ontelbare levens gekost.

Crisis

De Koerdische kwestie houdt verband met Irak, Iran, Syrië en in het bijzonder Turkije, en is één van de grote onopgeloste problemen in het Midden-Oosten. Reeds vele jaren bedreigt Turkije, en nu ook ISIS, de Koerden met genocide. Dit conflict heeft al ontelbare levens gekost. Steden en dorpen zijn verwoest, en er vonden massamoorden plaats. Miljoenen mensen zijn op de vlucht, verspreid over verschillende gebieden. Duizenden vrouwen zijn als slaaf verkocht door ISIS. Het Midden-Oosten zit in een diepe crisis. Maar er is hoop in de duisternis!

Hoop

Abdullah Öcalan, oprichter van de Arbeiderspartij van Koerdistan (PKK), leidt al jaren de strijd voor Koerdische rechten. In 1999 werd hij ontvoerd in Kenia en overgebracht naar Turkije. In de gevangenis schreef hij verscheidene boeken waarin hij pleit voor een democratisering van Turkije en van de hele regio. Meer recent inspireerde hij de democratische en feministische revolutie in Noord-Syrië/Rojava.

Öcalan zit al bijna 20 jaar geïsoleerd in de gevangenis op het eiland Imrali, de Turkse versie van Robbeneiland. Ondanks de verschrikkelijke omstandigheden, heeft Öcalan nooit de hoop opgegeven voor een vreedzame uitweg uit de conflicten in het Midden-Oosten, in het bijzonder met betrekking tot de Koerdische kwestie. Gedurende jaren voerde hij gesprekken met de Turkse overheid omtrent een oplossing voor het conflict. Geïnspireerd door zijn geschriften, richten mensen in Noord-Syrië een multi-etnisch, multireligieus democratisch systeem op. Öcalan is het symbool van hoop op vrede en democratie in een woelige regio geworden.

Inspiratie

Niet alleen slaagde hij erin om de Koerdische samenleving om te vormen van een project voor een nieuwe staat naar een confederalistische aanpak, hij was ook moedig genoeg om gesprekken aan te gaan met de Turkse staat. Hij heeft de theoretische en praktische basis gelegd voor de revolutie van Rojava, de bevrijding van de Koerdische Yezidi in Shengal en van het project van de HDP in Turkije. We zien dat de tralies van de gevangenis en de beperkte middelen hem niet verhinderden om het volk verder te inspireren.

Vertrouwen

De overgrote meerderheid van de Koerden staat achter Öcalan. In 2005-2006 ondertekenden 3,5 miljoen Koerden een petitie die stelde dat zij hem beschouwen als hun politieke vertegenwoordiger. Hij is de meest vertrouwde leider en het belangrijkste symbool van vrijheid, vrede en democratie. Net zoals Nelson Mandela, vertegenwoordigt Abdullah Öcalan de politieke wil van zijn volk, en zijn vrijheid is essentieel voor langdurige vrede in Turkije, Syrië en Koerdistan.

Vrede

Öcalan heeft zijn leven ten dienste gesteld van de democratie, vrede en de oplossing van de Koerdische kwestie. Hij heeft talloze staakt-het-vuren geïnitieerd en constructieve voorstellen gelanceerd. Sinds 1993 hebben opeenvolgende Turkse regeringen Öcalan regelmatig benaderd, waarmee ook zij zijn sleutelrol in de zoektocht naar een oplossing erkennen.
Tussen 2012 en 2015 voerde de AKP-regering gedurende twee jaar en half onderhandelingen met hem. In die periode stelde Öcalan een stappenplan voor dat naar vrede moest leiden. Van vertrouwenwekkende maatregelen naar een staakt-het-vuren onder internationale observatie tot een permanente politieke oplossing voor de Koerdische kwestie. De onderhandelingen werden in april 2015 opgeschort, maar de voorstellen van Öcalan, zoals samengevat in zijn “Road Map”, blijven uiterst relevant.

Vrijheid

De houding tegenover Öcalan liep altijd parallel met de houding ten opzichte van het Koerdische volk. Er kan geen vrijheid zijn zonder de vrijheid voor de politieke gevangenen. Öcalan’s vrijheid is fundamenteel om uit de militaire logica te breken en de focus onomkeerbaar te verleggen naar vreedzame onderhandelingen.

Het is tijd!

Naarmate de crisis in het Midden-Oosten zich aanscherpt en Turkije naar een dictatuur verglijdt, is Öcalan’s stem van vrede en democratie belangrijker dan ooit. Hij is de architect van het voorstel voor een waardige co-existentie. Alleen zijn vrijheid kan verzoening brengen.
Het is mogelijk en de voorwaarden zijn er om het te realiseren. Het is tijd om naar het volk te luisteren: Vrijheid, geen slavernij! Vrede, geen eindeloze oorlog! Democratie, geen dictatuur! Dat is waar Öcalan voor staat.

Op 15 februari 2019 is het 20 jaar geleden dat Öcalan ontvoerd en opgesloten werd. 4 april 2019 is Öcalan’s 70ste verjaardag. We willen hem vrij om dat met hem te vieren. Het is tijd!

DE MONDIALE ‘ÖCALAN VRIJ’ CAMPAGNE

Als één van de leiders die het vertrouwen van de Koerdische bevolking genieten en als grondlegger van een vreedzame oplossing, is Öcalan onmisbaar om het Turks-Koerdisch conflict op te lossen. Maar die rol kan hij, gezien de zware omstandigheden en beperkte communicatie, niet vervullen vanuit de gevangenis. Op dit moment wordt hij volledig van de wereld afgesneden en die isolatie beëindigen is een eerste, noodzakelijk stap. En daarvoor is jouw hulp nodig.

Miljoenen mensen hebben jarenlang voor zijn vrijlating geijverd. Meer dan 10 miljoen mensen hebben de petitie voor zijn vrijlating getekend. We hebben ook jouw stem nodig!

Steun de campagne! Praat erover in je omgeving!
Voor informatie, bezoek freeocalan.org

International Initiative “Freedom for Abdullah Öcalan – Peace in Kurdistan”, Cologne
www.freeocalan.org | @freeocalan | P.O. Box 100511, 50445 Cologne, Germany