Hoe een naïef artikel van HBVL door de Turkse media misbruikt wordt

910

Genk 04 sept 2017

Hoe een naïef artikel van HBVL door de Turkse media misbruikt wordt

Het Belang van Limburg berichtte op 1 september over een drugsbende die opgerold werd door de politie. Die bende zou gestuurd worden door “een Koerdische bendeleider” en de miljoenenopbrengst zou “vermoedelijk” doorgesluisd worden naar Turkije om de PKK te financieren.

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170901_03047278/hasseltse-drugsbende-bevoorraadde-half-europa

De Koerdische gemeenschap (NAVBEL) betreurt het om zo’n subjectief en geladen artikel te lezen die gratuite aannames de wereld instuurt. Het stigmatiseert enerzijds de Koerden door een tendentieuze woordgebruik en anderzijds criminaliseert het de Koerdische vrijheidsbeweging door vooroordelen te spuien, op basis van “vermoedens”.

Propaganda van de Turkse staat

Een crimineel is een crimineel en dient volgens de wetten vervolgd en vernoemd te worden. De etnische afkomst is in deze triviaal. Het ongelukkige artikel stelt de Koerden in een kwaad daglicht en geeft voer aan ondemocratische nationalisten en racisten die elke gelegenheid gebruiken om de Koerden te stigmatiseren. Daar gaat een hele voorgeschiedenis aan vooraf waarbij de racistische en fascistische krachten in Turkije het Koerdische volk en hun strijd voor democratische en nationale rechten steevast delegitimiseren door zulke gelijkaardige, onware beweringen te verspreiden.

De link drugs-PKK is pure propaganda van de Turkse staat. Het is verbijsterend vast te stellen dat de Belgische media zulke gratuite beschuldigingen overnemen en de wereld insturen als een feit alsof er een vonnis is geveld. Enkel de rechterlijke macht kan hier uitsluitsel over geven, maar in het verleden zijn gelijkaardige beschuldigingen steeds ontkracht. Onder druk van de Turkse staat zijn in Europa en in de VS criminaliseringspogingen geweest, zogezegd over drugshandel en witwaspraktijken maar geen één persoon is hiervoor veroordeeld, en géén euro is in beslag genomen op basis van dergelijke betichtingen. Maar ondertussen is de modder wel gegooid en de vlek blijkt hardnekkig te zijn.

Het Belang van Limburg laat zich misbruiken

Het Belang van Limburg moet beseffen dat hun artikel nu het meest geciteerde nieuwsbericht is in de Turkse media. Echter, daar waar HBVL nog in een voorzichtige en voorwaardelijke wijs spreekt, hebben de Turkse media het artikel aangedikt en als ‘bewijs’ aangewend om hun vooroordelen en propaganda kracht bij te zetten. De Turkse vertaling van het artikel leest niet als “drugsbende financierde mogelijks PKK” maar als “PKK organiseert drugshandel in België”. In de Turkse media is Hasselt uitgeroepen tot centrum van de wereldwijde drugshandel die de PKK volgens hen zou voeren.

Zou het niet verstandig zijn als Belgische journalisten rekening houden met in wat voor een propagandaslag zij onbedoeld verzeild kunnen geraken. Zij mogen beter weten. We betreuren de ondoordachtheid van de bewuste journalist. Uiteraard kan iemand met Koerdische origine zich schuldig maken aan criminaliteit, daar gaat het niet om. Het punt is dat dit artikel volledig uit de context getrokken werd en aangewend in een vuil propagandaslag om de Koerdische vrijheidsbeweging en de Koerdische gemeenschap te besmeuren.

Een rechtzetting is nodig

Dergelijke beweringen kunnen resulteren in maatschappij ontwrichtende situaties. Er zijn voorbeelden genoeg van geweldpleging op Koerdische verenigingen en Koerdische betogers in België. De journalist zal ongetwijfeld zijn/haar bron(nen) hebben maar een inzage in het gerechtelijk dossier is uiteraard onmogelijk. Maar zoiets publiceren op basis van zijn/haar vermoeden kan maatschappelijke gevolgen hebben. Daarom verwachten we dat HBVL de vermeende link die zij menen te kunnen maken intrekken en hun fout recht trekken. Voor zulke beweringen is géén enkel bewijs aangevoerd.

De Koerdische gemeenschap veroordeelt elk asociaal gedrag

De Koerdische vrijheidsbeweging en de Koerdische gemeenschap van België staan voor een veilige en sociale samenleving waar drugs en criminele praktijken fel verfoeilijkt worden. Dergelijke betichtingen in het verleden zijn telkens zonder gevolg geklasseerd door het gerecht. De Koerdische gemeenschap wenst te benadrukken dat zij zulke gevaarlijke praktijken, van wie het ook komt, afkeurt en daar stelling tegen neemt. Bendevorming, drugshandel en criminaliteit zijn kenmerken van een maatschappij die macht, hebzucht en concurrentie voorop stellen. Het is de keerzijde van dezelfde asociale maatschappijorganisatie die aan enkelen alles geeft en aan velen niets. Daartegenover plaatsen wij gemeenschapsgevoel en solidariteit tussen mensen en gezinnen als basis voor een nieuwe moraliteit en een ethische samenleving.

NavBel