Informatiedossier Sengal – Khanesor

1494

INFORMATIEDOSSIER

Voor een zelf te bepalen en zelf-georganiseerde leven, tegen de vijanden van mensenrechten en de onwettige aanvallen van de KDP ten aanzien van de mensen in Sinjar / Shengal!

Enkele Quotes:

  • Binali Yıldırım, minister-president van Turkije: “Wij staan achter de Democratische Partij van Koerdistan (KRG)” 
  • Veysi Kaynak, vice-premier van Turkije:  “Moest meneer Barzani niet succesvol zijn, wat we natuurlijk niet hopen, maar als het toch zo zou zijn, dan zullen wij, het Turkse leger, Shengal / Sinjar aanvallen”

 

 Afbeelding1

  

INLEIDING

Met dit dossier willen we uw aandacht vestigen aan de huidige en lopende situatie in Sengal

De geloofsgemeenschap van de Yezidi’s is een van de oudste nog bestaande religieuze gemeenschappen van de wereld. Het grootste deel van deze gemeenschap leeft – “leefde” – in het gebied Sengal (Zuid-Koerdistan / Noord-Irak).

Eeuwenlang ervaren de Yezidi’s vervolging, onderdrukking, gedwongen bekering, gewelddadige islamisering, laster, ontelbare bloedbaden en genocides. Sinds de stichting van de staat Irak – in het kader van de territoriale verschuivingen na WO I – tot vandaag, hebben we de stem van de Yezidi’s niet ter ore kunnen brengen.  Tot dusver werd de status van de Yezidi’s als een religieuze gemeenschap niet erkend, noch door Irak, noch door de Verenigde Naties. Een verzuim dat bittere gevolgen met zich meebracht en -brengt.

Door de aanval van de Islamitische Staat op 3 augustus 2014 werd de Yezidi gemeenschap op haar grondvesten geschud. Moord, verkrachting, onthoofding, ontvoering van vrouwen en kinderen, gedwongen bekeringen, gedwongen huwelijken, slavernij en een massale uittocht van honderdduizenden Yezidi’s uit hun thuisland bracht de barbarij van IS over de Yezidi geloofsgemeenschap. Genocide in de 21ste eeuw met dergelijke wreedheden moet door de internationale gemeenschap met meer dan alleen een eenvoudige ‘vingerwijzing’ veroordeeld worden!

Vooral vrouwen en meisjes werden getroffen door de brutale aanvallen en onmenselijkheid van IS.

Zelfs vandaag nog worden duizenden gevangen vrouwen ter slave gemaakt, onder dwang gehuwelijkt, verkocht en worden kinderen in speciale kampen opgeleid en gebruikt voor de islamistische strijd.

De terroristische groepering Islamitische Staat ontvoert en verkracht vrouwen en behandelt ze als koopwaar voor seksuele uitbuiting. Met hun interpretatie van de islam legt ze de grondvesten van haar patriarchale tirannie. Imams voeren op enkele uren tijdelijke “huwelijken” uit om vrouwenhandel en -verslaving te legitimeren. Mensenrechtenorganisaties schatten dat meer dan 2000 vrouwen op de door de IS-milities opgerichte seksslavinnen- markten in Mosul werden verkocht en verkracht en dat hetzelfde lot dreigt voor 4000 anderen. Het zijn vooral Yezidisch-Koerdische en christelijke vrouwen en kinderen die getroffen zijn door deze gruweldaden. Sommige werden vrijgelaten of ontsnapten uit gevangenschap van IS.   Ook de levende verbranding van zij die niet deden wat hen werd opgelegd is een praktijk van IS. Deze mensen zijn zeer getraumatiseerd en hebben dringend onze hulp en steun nodig. De humanitaire situatie ter plaatse is nog steeds rampzalig en de omvang van de genocide wordt steeds duidelijker.  Dit is zonder twijfel een misdaad tegen de mensheid.

De bevrijding van VROUWEN en MEISJES is eenieders verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid!

Ondanks deze misdaden en de catastrofe ter plaatse zijn er ook lichtpunten en verwezenlijkingen.  De Yezdische bevolking heeft besloten dat, juist uit hun negatieve historische ervaringen, er nu daden moeten volgen die niet enkel het (over)leven van de Yezidi’s garandeert maar hen in staat stelt hun toekomst zelf gestalte te geven.  Hun voornemen en doelen:

MET ZELFORGANISATIE, AUTONOMIE EN ZELFVERDEDIGING, DE VRIJHEID VAN SENGAL


ACTUELE SITUATIE IN KHANESOR

Wat is er gebeurd?

Op 2017/03/03 om 7:00u lokale tijd,  vielen KDP-Peshmerga’s genaamd Peshmerga Roj op een achterbakse manier met zwaar geschut in de regio Sengal de bevolking van de dorpen Khanesor en Sinune aan.  De Yekiniyên Berxwedana Shengalê (YBS, de weerstandseenheden van Sengal) en de Yeketiya Berxwedana Jinên Shengalê (YJS, de vrouwen weerstandseenheden van Sengal) hebben de bevolking verdedigt tegen deze aanvallen.  De weerstandseenheden werden als onderdeel van het systeem van zelfbestuur van de mensen opgericht na de genocidale aanvallen van Islamitische Staat.  De YBS heeft 4 Peshmerga’s gevangengenomen waarvan bleek na de gevangenneming dat er 2 van hen vroeger IS-militanten waren.  Een strijder van de YBS is gesneuveld tijdens de schermutselingen en zowel strijders als burgers waren onder de gewonden.  De journaliste Nujiyan van Cira TV werd, geviseerd door de Peshmerga’s, verwond aan haar hoofd.  Uiteraard dienden de documentatie van de terugtrekking van de Peshmerga’s en de nieuwe mensenrechtenschendingen door de KDP verhinderd te worden.

Afbeelding2

 

Waar light Khanesor?

Khanesor is een stad in Sengal aan de grens met Rojava.  Het is de eerste nederzetting waar de volksverdedigingskrachten van de YPG de bezetting door IS doorbraken en de berg Sengal in 2014 bereikten.  Khanesor ligt daar waar de corridor van Sengal naar Rojava geopend werd toen de slachting in Shengal plaatsvond op 3 augustus 2014.  Daar alle wegen naar Sengal gesloten zijn, werden alle humanitaire leveringen uit Rojava naar Sengal uitgevoerd door deze stad

Achtergrond

Het doel van de aanvallen is de corridor tussen de Democratische Federatie van Noord-Syrië en Shengal af te snijden en de bevolking te onderwerpen aan de regels van de KDP. De KDP verhinderde van meet af aan elke onafhankelijke ondersteuning, leveringen van delegaties die ontstonden na de aanval van de terroristische milities van IS, naar de vluchtelingenkampen in Shengal

Ze wil op deze wijze het streven van de mensen uit Shengal naar zelfbeschikking en onafhankelijkheid ontnemen en hen gehoorzaamheid opleggen. De meeste medische, voedings- en materiële steun aan de mensen komt via diezelfde corridor van de Democratische Federatie in het noorden van Syrië, voorheen Rojava genaamd. Daarom is deze corridor een doorn in het oog van de KDP.

 

Zich spiegelend aan het machtsstreven van Erdogan, lijkt Massoud Barzani nu al zijn opponenten met militaire middelen te willen vernietigen. Massoud Barzani, de vertegenwoordiger van de regionale regering van Iraaks-Koerdistan (KRG) en voorzitter van de KDP, keerde een paar dagen geleden terug van gesprekken met Erdogan in Ankara. Erdogan’s doel is de vernietiging van alle voor hem kritische minderheden en oppositieleden, zelfs over de Turkse landsgrenzen heen. Het patriarchale bondgenoodschap-onder-mannen tussen Erdogan en Barzani die elkaar qua machtsstreven waard zijn, heeft een nieuw oorlogsconcept tegen het democratische streven van de Koerdische bevolking voortgebracht.

De bevolking van Shengal herinnert zich nog levendig hoe ze, vóór de aanval van de terroristische milities van IS op 3 augustus 2014, door de Peshmerga van de KDP ontwapend werden, waarna deze op de vlucht sloegen voor IS.

Om de mensen uit Shengal te beschermen tegen een totale genocide, zijn de Koerdische Guerilla (de volksverdedigingseenheden HPG en de vrouwenverdedigingseenheden YJA-Star) uit het Kandil-gebergte en de volksverdedigingseenheden YPG en de vrouwenverdedigingseenheden YPJ uit het noorden van Syrië / Rojava militair tussen gekomen en hebben zo een ontsnappingscorridor gecreëerd. Desondanks zijn er sindsdien een aanzienlijk aantal mensen door IS-terroristen gedood en nog steeds zijn er honderden vrouwen en kinderen in IS-gevangenschap. Momenteel bevinden er zich YPG-eenheden en Peshmerga van de PUK-partij in Shengal, ter ondersteuning.

 

Wie zijn de “peshmerga”?

Sommige van deze “peshmerga” zijn diegenen die Rojava ontvlucht zijn en zich hebben aangesloten bij onderdelen van het Vrije Syrische Leger (FSA). Onder hen bevinden zich radicale Soennieten, die de Yezidi vijandig gezind zijn, en leden van de Turkse geheime dienst MIT. Ze worden Zumar-eenheden genoemd en zijn opgeleid in Ayn al-Firas, in Mosul.

Deze “peshmerga” zijn mensen uit Rojava die dicht bij Barzani en sinds 2012 worden ze in Zuid-Koerdistan door Barzani en de Turkse special forces opgeleid, met als doel het zelfbestuur in Rojava te verhinderen. Hun vermoedelijke aantal is 14.000 en sinds februari 2015 worden ze door de KDP-S, de Syrische zusterpartij van de KDP, geleid. (zie http://kurdwatch.org/?aid=3372&z=de)

 

Er zijn aanwijzingen dat deze “peshmerga” o.a. samen met de salafistische milities van Ahrar Al Sham tegen YPG in Til Rifat hebben gevochten. http://tr.hawarnews.com/ensknin-sex-meqsud-saldirilarinda-yeraldigi-belgelendi/

Op Eurazië News, een Turkse nationalistische website staat in een artikel van Ömer Özkizilcik het volgende te lezen: “Turkije heeft de Koerdische factor in het Midden-Oosten niet langer onder controle. Daarom zoekt het Koerdische actoren die bereid zijn om samen te werken met Turkije, tegen de PKK en haar bondgenoten.” Deze zijn niet tot concessies bereid, vooral als het gaat om de territoriale integriteit van de Turkse staat. “Het doel is het machtsmonopolie van de, aan de PKK gelieerde, PYD in Koerdisch Noord-Syrië te breken”.

 

(http://eurasianews.de/blog/14-000-peschmerga-wollen-pydypg-regime-in-syrien-brechen/) Op Twitter hebben ze hun eigen pagina. https://twitter.com/P_rojava

Oud-premier van Turkije, Ahmet Davutoglu bezocht hun kamp en hun training ter plaatse.  Opnames hiervan staan op Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TnCh9Ac0ZUo .

 

Afbeelding3

Hieruit volt dat diegenen die Shengal aanvallen, dit doen binnen het kader van de realisatie van de plannen van de AKP. Het doel is om de grens tussen Sengal en Rojava te sluiten, met als objectief vauit dit gebied, na de bevrijding van Mosul, de weg naar Rojava vrij te maken. Volgens ooggetuigen maken deze Peshmerga gebruik van Duitse wapens en van pantservoertuigen van het type “Dingo”. Op foto’s, die in omloop zijn, zijn de Duitse G-36 geweren te zien. Dit bevestigt dat de Peshmerga o.a. de uit Duitsland geleverde wapens tegen de Yezidi hebben ingezet, waarbij 7 doden vielen en vele burgers ernstig gewond werden. Wapens die de federale regering van Duitsland aan de KDP Peshmerga leverde, opdat zij de Yezidi’s zouden verdedigen, zijn nu ingezet tegen de Yezidi’s.

 

Wat gebeurde er na het treffen?

De strijd brak uit op de ochtend van 3 maart en stopte op de middag, na de vraag tot wapenstilstand langs KDP-zijde. De militaire operatie in de regio gaat echter verder. Terwijl de YBŞ verklaart om Shengal te beschermen tegen de aanvallen, roept de voorzitter van de uitvoerende raad van de KCK (Eenheid van gemeenschappen van Koerdistan) om onmiddellijk de aanvallen op Shengal te beëindigen. Uit een verklaring vanuit de omgeving van Masoud Barzani Office viel af te leiden dat de aanvallen verder zouden gaan, niemand kon de aanvallen van de Peshmerga stoppen.

 

Wat is de laatste stand van zaken te plaatse?

De spanningen in de regio gaan verder. Dit is geen tijdelijke poging of kortstondige provocatie, maar het geheel past in een militaire plan, dat van Shengal, over Qamishlo en vervolgens tot Manbij gerealiseerd moet worden. Dit plan werd in Ankara uitgewerkt. De KDP heeft dit plan nu in de praktijk gebracht, eerst in Khane Sor/ Shengal, met uiteindelijk doel de vrije Koerden en andere volkeren te onderdrukken. De Turkse regering wil niet dat het Koerdische volk de huidige status behoud en doet ook geen moeite om dit te verbergen. De KDP is gemarginaliseerd in de Sorani-regio van Zuid-Koerdistan en in Rojava en ze is zinnens om haar macht te vergroten door het grondgebied van Shengal in te palmen, in samenwerking met Ankara. Hierdoor wordt de spanning opgedreven, en het risico op conflicten is groter dan ooit.

 

Toekomstperspectieven

Op grond van deze ervaringen hebben de mensen in het Shengal-gebergte, onder de voorhoede van de vrouwen, zelfbeheer- en zelfverdedigingsstructuren opgezet, die gestoeld zijn op de principes van het Democratisch Confederalisme van Abdullah Ocalan. Hun streven is een federale structuur voor Irak en met hun zelfverdedigingseenheden zijn ze voorbereid op nieuwe aanvallen.

Daarom zullen de vrouwen van Shengal, met hun bewustzijn van de vrije vrouwen en de volharding van vrouwen die dagelijkse weerstand bieden in IS-gevangenschap, Shengal en alle vrouwen bevrijden!

Afbeelding4

Een verandering in de politieke en sociale situatie is essentieel voor de bescherming en de verdediging van Shengal: de bestaande structuren voor zelfbestuur, bescherming en verdediging waren een deel van de doorslaggevende redenen voor de enorme omvang van de poging tot genocide en tot vernietiging van de Yezidische identiteit in Shengal.
De eerste stap die gezet is om de toekomst van Shengal te vrijwaren, was de oprichting van de Volks- en Vrouwenverdedigingseenheden van Shengal – Yekîneyên Berxwedana Şengalê (YBŞ) en Yekiniyên Jinên Şengalê (YJŞ).

 

Op 14 januari 2015 kwamen 200 Yezidi-vertegenwoordigers samen in het Shengal-gebergte en vormden een ‘Raad voor zelfbestuur‘ – een uitdrukking van het feit dat de Yezidi’s begrepen hebben dat zij hun lot in eigen handen moeten nemen en beslissingen over hun toekomst niet meer aan ‘vreemden’ kunnen overlaten. Het recente verleden heeft namelijk pijnlijk duidelijk gemaakt dat ze niet op de oprechtheid en solidariteit van ‚vreemde‘ heersers kunnen betrouwen. Het is belangrijk om op te merken dat de regering van de KRG dit proces van Yezidische autonomie met alle middelen probeert te verhinderen, inclusief door arrestatie van mannen en vrouwen die aan dit proces deelnemen. Dit nieuwe zelfbestuur is een representatief en in de tijd begrensd bestuursorgaan gecreëerd door de vertegenwoordigers zelf.

Het is cruciaal dat de Yezidi’s  zich beter organiseren. We kunnen en moeten leren uit de ervaringen van de Koerdische Bevrijdingsbeweging en ons verder inzetten voor autonomie, zelfbestuur en zelfverdediging. Het is van wezenlijk belang dat wij het eens worden over een maatschappij en een mensheid in democratie, vrede en menselijkheid om dit voornemen vervolgens te kunnen leven en beleven.

De cultuur van ontkenning moet gestopt worden. Geen enkel volk moet lijden onder de machtslogica van staten en hun botte nationalisme. Geen mens verdient de dood omwille van zijn of haar etnische of religieuze identiteit of overtuiging. Een misdaad is een misdaad, en die misdaad relativeren is ook een misdaad. Alleen het erkennen van schuld kan een einde maken aan het nationalisme. Alleen zo creëren we de voorwaarden voor democratisch samenleven. De erkenning van het bloederige verleden betekent het weigeren van een nationalistische identiteit die zich tegen minderheden richt.

Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van deze genocide en in het teken van de broederschap der naties zullen we alles blijven doen wat nodig is om het feit van deze genocide te doen erkennen en zullen we ernaar blijven streven dat alle wreedheden worden onthuld.

 

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE YEZIDISCHE INSTELLINGEN IN SHENGAL

Ze willen de Yezidi’s vernietigen!

Dit incident in Khane Sor volgt rechtstreeks op de bijeenkomst van Erdoğan en Barzani in Turkije en werd door hen bevolen. Deze bendes noemen zichzelf “Roj Peshmerga” en bestaan uit Koerdische vluchtelingen uit Syrië, leden van de Turkse inlichtingendienst MIT en IS terroristen die werden getraind in Zuid-Koerdistan door de Turkse staat en de KDP.

Deze krachten beweerden dat zij ISIS zouden aanvallen en Shengal verdedigen. Maar ze hebben in plaats daarvan de Yezidi’s aangevallen. Khane Sor is een bevrijde stad en staat onder controle van onze zelfverdedigingseenheid YBS, die bestaat uit de zonen en dochters van Yezidi’s die vechten tegen ISIS.

Wij dulden de Peshmerga die ons verraden hebben niet terug in Shengal

Als de Peshmerga in Khane Sor zouden zijn om ons te beschermen, zoals ze beweren, dan zouden ze naar het oosten van Shengal trekken om de Yezidische vrouwen en kinderen te bevrijden die nog altijd door ISIS gevangen gehouden worden en systematisch verkracht, verkocht en gedood worden.

Maar we weten natuurlijk dat dit dezelfde Peshmerga van de KDP zijn die ons op de dag van de genocide door ISIS, op 3 augustus 2014, niet verdedigd hebben, maar verdwenen zijn. Door zich terug te trekken hebben ze de genocide mogelijk gemaakt die ook vandaag nog verder gaat. En ook vandaag nog maakt de Peshmerga de weg vrij voor de terroristen van ISIS, zoals aan het begin van het offensief tegen Mosoel in het dorp Qabus, waar ze een strategische route naar het centrum van Shengal openden die uiteindelijk door de Hashd Shaabi gesloten werd.

Wij vragen met aandrang dat de Verenigde Naties en alle welwillende staten zich verzetten tegen deze aanval van de Peshmerga om een nieuwe genocide te verhinderen. We vragen de VN om hun hulp aan de Peshmerga stop te zetten. Het grootste deel van die hulp wordt verondersteld naar de bescherming van de Yezidi te gaan, maar die hulp en die wapens worden net tegen hen gebruikt. Wij roepen ook de regering van Irak op om duidelijk standpunt in te nemen over een oplossing voor Shengal.

Om ervoor te zorgen dat de Yezidi’s zich tegen aanvallen kunnen verdedigen en hun voortbestaan kunnen garanderen, moeten de YBŞ-eenheden als een onafhankelijke verdedigingsmacht gesteund worden. Wij roepen de bevolking en de politieke partijen in Koerdistan op om eveneens een duidelijk standpunt in te nemen. We roepen de tribale en religieuze leiders die in naam van de Yezidi’s beweren te spreken op om daarmee te stoppen. De Yezidi’s kunnen zichzelf vertegenwoordigen en voor zichzelf spreken. Iedereen weet dat deze leiders de Yezidi’s de rug toe gekeerd hebben in hun tijd van nood. Nu kunnen ze ons niet meer vertegenwoordigen.

Het zijn de religieuze leiders die vanuit hun patriarchale en politieke belangen samen met de KDP onder meer Qasim Shesho als bevelhebber van de Yezidi’s aanstelden en zijn milities bij de Peshmerga in deze regio voegden. Onze eis aan de KDP-Peshmerga luidt: blijf weg want wij dulden jullie niet langer. Jullie hebben ons in augustus 2014 verraden en ons aan ISIS overhandigd. Dat zal nooit vergeten of vergeven worden.

Wij werken aan de democratische autonomie in Shengal en zullen zelfbestuur organiseren binnen de Irakese staat. Wij hebben alle vertrouwen in de KDP-Peshmerga verloren en eisen dat deze troepen zich terugtrekken uit het gebied van Shengal.

Bron: http://anfenglish.com/kurdistan/shengal-s-call-to-the-world-they-want-to-annihilate-the-ezidis

 

EISEN EN VORDERINGEN ZIJN ONDER ANDERE:

  • Handen af van Sengal
  • Stop de dictatuur van de conclusies Barzani en Erdogan!
  • Erkenning van zelfbestuur van Sengal!
  • Erkenning van de Yezidische Volk- en vrouwdefensie eenheden van YBS en YJS!
  • geen verdere wapenleveringen van Europa aan Barzani en Erdogan!

 

KDP/PDK-Peshmerga’s met Duitse wapens:

 

Afbeelding5

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /customers/9/e/4/navbel.be/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /customers/9/e/4/navbel.be/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853